Dokumenty do KRS

Pomożemy Ci przebrnąć przez wszystkie procedury związane z założeniem spółki, tak aby ten proces przebiegał bez jakichkolwiek trudności. Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i zmieniły się jej dane, np. adres? Również pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem zmian w KRS.

Kancelaria Lege Artis

Sprawozdania finansowe dla małych, dużych i średnich spółek

Przygotujemy dla Ciebie dokumenty do KRS

Założenie własnej firmy może stanowić pierwszy krok na drodze do niezależności oraz pełnego sukcesu zawodowego. Każda forma prowadzenia biznesu wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności, o których nie każdy przyszły przedsiębiorca wie. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, by sprawnie i bezproblemowo przeprowadzić proces zakładania spółki.

Przekazywanie dokumentów do KRS

W Kancelarii Lege Artis zajmujemy się również przekazywaniem dokumentów do KRS. Zgodnie z zapisem Ustawy o rachunkowości każda firma zobowiązana jest do corocznego składania w Krajowym Rejestrze Sądowniczym odpowiednich druków. Kierownik jednostki powinien więc przekazać do właściwego dla swojej firmy oddziału roczne sprawozdanie finansowe oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a także podziale zysku lub pokryciu straty. Innymi dokumentami, które firmy mogą przekazywać do tej instytucji, są: sprawozdanie z badania, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wysyłka dokumentów do KRS — co jeszcze należy o niej wiedzieć?

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów powinno mieć miejsce w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W 2022 roku weszły w życie przepisy stanowiące o tym, iż jeśli do sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę zostało złożone oświadczenie, w którym znajduje się zapis o tym, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie lub widnieje tam odmowa oświadczenia albo podpisu — do KRS należy dostarczyć także kopie tychże pism. W Kancelarii Lege Artis doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie powyższe działania są czasochłonne i nietrudno w nich o pomyłkę, dlatego przesyłanie dokumentów do KRS mogą Państwo powierzyć właśnie nam. Serdecznie zapraszamy do współpracy.